Home

Achtergrond

Evaluatie-instrument voor coachtrajecten

De NOBCO Coaching Monitor geeft antwoord op vragen over rendement en effectiviteit van individuele coachtrajecten.

Ruim drie jaar geleden is de NOBCO gestart met het project ‘Coaching Outcome Monitor’ om een instrument te ontwikkelen waarmee coaches, cliënten en opdrachtgevers meer inzicht krijgen in de effectiviteit van coachtrajecten. De huidige Coaching Monitor is vergelijkbaar met de ROM-instrumenten (Routine Outcome Monitor) uit de geestelijke gezondheidszorg.

Kwaliteitsborging voor opdrachtgevers

De Coaching Monitor biedt aan inkopers van coaching meer zekerheid over de kwaliteit van de ingehuurde coach en het rendement van een coachtraject. De Monitor maakt de effectiviteit van individuele coachtrajecten zichtbaar. Dit wordt op verschillende manieren gedaan:

Daarnaast wil de NOBCO met de Coaching Monitor bijdragen aan de verdere professionalisering van het coachvak. De Coaching Monitor functioneert daarom tevens als:

Opzet Coaching Monitor

De Coaching Monitor bestaat uit een online programma waarmee een coach op vier verschillende momenten tijdens en na afloop van een coachtraject vragenlijsten verzendt naar de cliënt en eventuele 'peers' (referenten). De cliënt (en 'peers') kan (kunnen) de vragenlijst online invullen, waarna de gegevens beveiligd verzonden worden naar de Coaching Monitor. De antwoorden van de cliënt (en 'peers') worden geautomatiseerd geanalyseerd en de resultaten worden teruggekoppeld aan de coach. Hierbij wordt tevens een grafische weergave gegenereerd van de intake, tussen-, eind- en nameting, zodat het resultaat van de coaching in één oogopslag zichtbaar wordt gemaakt. Deze resultaten kunnen in de vorm van rapportages worden overlegd aan de cliënt en indien van toepassing aan eventuele opdrachtgevers na uitdrukkelijke toestemming van de cliënt. Daarnaast vraagt de Coaching Monitor informatie aan coach, cliënt en 'peers' ten behoeve van scholingsdoeleinden, wetenschappelijk onderzoek en het verzamelen van branche-informatie.

Vragenlijsten

Binnen de Coaching Monitor wordt gebruik gemaakt van verschillende cliëntgerelateerde vragen:

  1. Vragen over de cliënt als persoon: dit zijn vragen over demografische gegevens, persoonlijke kenmerken, motivatie en verwachtingen ten aanzien van de coaching.
  2. Persoonlijke doelstellingen van de cliënt: hiermee worden de doelen van de cliënt in kaart gebracht. Deze doelen kunnen tijdens het coachtraject worden bijgesteld, komen te vervallen of worden aangevuld. Naast doelbeschrijving worden de doelen gekwantificeerd via gesloten vragen.
  3. Thema-gerelateerde vragen: dit zijn vragen uit (wetenschappelijk) gestandaardiseerde vragenlijsten die een bepaald concept of thematiek in kaart brengen. De coach kan in de rapportges een selectie maken uit diverse thema’s die relevant zijn in het kader van de persoonlijke doelstellingen van de cliënt (b.v. kwaliteit van leven, leiderschapskwaliteiten, gespreksvaardigheden etc.). In de huidige versie ligt de focus op het thema: ‘welzijn/well-being’. In een volgende versie zullen meerdere thema’s worden toegevoegd aan de Monitor.
  4. Evaluatievragen: met deze vragen wordt de mening van de cliënt in kaart gebracht over het coachtraject, de rol van de coach en zijn eigen rol.

Lees hier meer over: Model en meetinstrumenten.

Beschikbaarheid en beveiliging

De Coaching Monitor is een geheel web based instrument. Dat wil zeggen dat het instrument via een computer, tablet of smart phone met een internetverbinding 24 uur per dag, 7 dagen per week te benaderen en te gebruiken is. Er is geen speciale apparatuur of aanvullende software nodig. Bij de ontwikkeling van het instrument is uiterste zorg besteed aan beveiliging en privacy, zonder afbreuk te doen aan de gebruiksvriendelijkheid.

Lees hier meer over gebruik van de Coaching Monitor: Privacy statement.

Organisatie

De Coaching Monitor is ontwikkeld in samenwerking met een groot aantal coaches -zowel NOBCO beroepscoaches als niet aangesloten coaches-, wetenschappers en web developers. Het instrument is onderdeel van het online NOBCO ‘Kenniscentrum voor Coaching’ en valt daarmee binnen de verantwoordelijkheid van bestuurslid David Brode (bestuursportefeuille ‘Onderzoek & Benchmark’). Bestuurslid David Brode wordt geadviseerd door de NOBCO Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO). De CWO bestaat uit dr. Rendel de Jong, dr. Sanne Peeters, drs. Jacobien ten Hoeve-Rozema en dr. Iris Keasberry (voorzitter). Technische ondersteuning, onderhoud en beheer wordt geleverd door de eCoachPro. Administratieve ondersteuning wordt geboden door het NOBCO secretariaat.